תחילת משחקי מחשב

כבר בשנת 1947 היה ידוע על האפשרות של יצירת משחק "אלקטרוני" בסיסי מאוד, וזאת על ידי שפורפרת של קרן קתודי ומדבקה פשוטה על מסך. בשנת 1952 הומצא משחק איקס עיגול העובד על מחשב בסיסי ומוצג על גבי מסך בסיסי. בהמשך שנות החמישים הופיעו משחקי מחשב שהופעלו על ידי טקסט ולעיתים עם גרפיקה בסיסית שניצלה סמנים […]